Můj příběh

Byla jsem hodnou, poslušnou holkou, obětí, tyranem i katem,

hysterkou, zoufalou ženou, na kolena sraženou, bezmocnou.

Psychycky i fyzicky vyčerpanou.

Cítila jsem se jiná od ostatních, sebedestrukční programy v hlavě nešlo zastavit, ničily tělo, svíraly žaludek. Měla jsem pocit, že na tento svět nepatřím.

Jediné co mě drželo, byla víra, že všechno může být i jinak.

Potřebovala jsem uslyšet a na vlastním těle zakusit, že tohle všechno se děje jen proto, že někde uvnitř je hluboce zakopaný můj dar.

A to všechno proto, že jsem nevěděla, že na prvním místě mám být JÁ a potom všechno ostatní. Ve škole nás to neučili, v mé nábožensky založené rodině se to bralo jako HŘÍCH.

Mojí nejsilnější životní touhou byla potřeba cítit se přijatá a milovaná.

 

Strádala jsem na všech úrovních, dokud se tak nestalo.

Nefungovala sexualita, žaludek ve stresu, nízké sebevědomí, bolesti a chlad v bedrech, bolestivá menstruace. Byla jsem v roli oběti.

Stále jsem čekala, že mi tu lásku někdo, nebo něco dá. Byla jsem závislá na muži, který si logicky řešil úplně to samé – vždy si přitáhneme jen své zrcadlo.

Nedostatek lásky jsem si kompenzovala pořizováním oblečení a cetkami pro rychlé uspokojení. Navenek to nikdo nepoznal.

Milovala jsem výsřední oblékání, které jsem si sama navrhovala i šila, protože mě to nesmírně bavilo. Každý ve mně viděl tu nafoukanou madam, co si může všechno dovolit.

Ale byla to jenom MASKA.

 

Pod ní jsem byla maličká, bolavá a zoufalá. Vnitřní agrese nabírala své obrátky a vždy věděla, kdy bouchnout. Tehdy jsem ještě nevěděla, že láska musí uzrát ve vnitř, že je to pozornost sama k sobě, ke svým potřebám a svým limitům. Vlastně jsem v tom vnitřím utrpení setrvávala hodně dlouho, protože takhle je to správně, tahle ten život má vypadat a takhle žily naše maminky a babičky.

Hlavně všechno vydržet.

 

Ale takový slabounký hlásek ve mně mi stále napovídal, tohle není všechno, chci poznat pravdu, chci poznat svou pravdu.

A já ho začala poslouchat čím dál více, protože mi chyběl hlubší smysl života. Nestačilo mi poznání, které mi bylo generačně předáno. Vše bylo za maskou divné přetvářky, nepravdy, MORÁLKY. A s tím jsem se nedokázala smířit.Všechnu tu stagnující energii v těle, která by se začala blížit ke stavu nemoci jsem dokázala rozpohybovat . Začala jsem si uvědomovat svoje limity a hranice a mé JÁ se mohlo začít uzdravovat.

Pochopila jsem, že i já dokážu prožívat svoji VÁŠEŇ.

 

Začala jsem se svým prvním významným učitelem Josefem Červienkou, který mě přes 10 let provázel na cestě Sebeléčení vlastní energií. Začala jsem chápat zákonitosti působení negativní a pozitivní energie na člověka. Uvědomovala jsem si, že jedu v sebedestrukčních programech, které jsou na hony vzdáleny od trvalého zdraví.

Ale vždyť v tom jedou všichni, „ lidi probuďte se, jste na špatné cestě“, měla jsem potřebu volat na všechny.

Neslyšeli, pouze pár jedinců. A tak jsem pochopila, že jsem nějakým způsobem jiná, nějak napřed. Vlastně od malička jsem měla pocit, že sem vůbec nepatřím, nezapadám. A čím více jsem na sebe aplikovala Josefovu metodu sebeléčení, šla jsem vibračně nahoru a ostatním jsem se stále více vzdalovala. Nastal rozpor, co s tím, takhle si tady budu za chvíli připadat jako mimozemšťan.

S manželem jsme se začali od sebe taktéž vzdalovat. To jsem nechtěla, přestával mi nerozumět, nebylo jak jemu vysvětlit, že já jsem postoupila ve svém vědomí kousek výše.

Mé již rozvinuté vnímání energií mě přivedlo na myšlenku tantry.

 

Po dlouhém přemlouvání jsme si dali k 20. Výročí svatby první intenzivní tantrický seminář. Naráz můj racionálně založený muž všechno pochopil. Naráz jsme měli společná témata ke komunikaci. Ejhle i jeho to začalo náramně zajímat. A nastalo dalších 10 let intenzivního bádání a výcviku v téhle oblasti.

Oba dva jsme se začali růst do své síly. Vlastně, dalo by se říci, splnili jsme si svůj karmický závazek jako partneři .

A já zavnímala záAvan toho nového, nepoznaného, svobodného, tvořivého.

 

Děti byly již dospělé a vyletěly z hnízda. Můj úkol obětavé matky na 100% byl splněn taktéž na 100%.

Chtěla jsem změnu, již jsem nedokázala žít ten klasický život ve standartním nastavení.

Potřebovala jsem zkoumat svět a objevovat sama sebe.

 

Odešla jsem z milované Moravy do velké Prahy. Vzdala jsem se úplně všeho.

Ze zkoumání tantrické filozofie pod vedením skvělých lektorů jako je Denisa Říha Palečková, Richard Vojík, Ma Ananda Sarita jsem začala být fascinována tu úžasnou inteligencí našich těl a jejich možností rozšířit svoji kapacitu o tak neuvěřitelnou dávku energie, že jsem se musela tuhle cestou vydat a všechno tohle fascinující učení předávat dál. V tomhle učení jsme byli přes 10 let. A já se začala i profesně věnovat masážím.

 

Zjistila jsem, že moje ruce mají léčinou sílu a klienti odcházají obohaceni o nové poznání o sobě.

 

 

Každá žena, či každý muž, kteří se dokázali otevřít mé léčivé energii začali rozšiřovat své vědomí a já rostla spolu s nimi. Postupně jsem zjistila, že do toho rozšířeného vědomí dokážu vstoupit s klienty, kteří jsou připravení.

Již jenom povídáním, že se mi v ten moment otevře kanál vědomí a já přesně vím, jak se klient cítí, co potřebuje slyšet, aby se jeho duše mohla začít uzdravovat.

Zjistila jsem, že mě neuvěřitelně baví, takhle pracovat s lidmi a pomáhat jim měnit jejich nastavení směrem ke stavu otevřenosti a zdraví.

S citlivými jedinci procítíme to krásné propojení se s tu nejvyšší existencí.

 

 

 

Tohle všechno se může dít skrze mě, protože i já jsem si dovolila se s nejvyšší existencí propojit. Dovolila jsem si za své krédo vzít velké moudro:

„Jediná jistota, kterou v životě máme, je NEJISTOTA“

A to je klíčem ke všemu. Přestat se zuby nehty držet všech převzatých dogmat a dovolit si být svobodní ve svém srdci.

 

A pokud tu radost, vášeň, živost, opravdovost, božskost si chceš do života opravdu přivolat,

VÍM, KUDY JÍT.

 

Pojď si se mnou objevit svůj dar   Dotknout se své ženské podstaty.

S láskou a úctou Stáňa